როგორ მოქმედებს IDS-ები და IPS-ები

IDS = Intrusion Detection System IPS = Intrusion Prevention System

  • შეტაკებების ხელმოწერის/ანაბეჭდის შექმნა
  • Buffer overflow-ების აღმოჩენა
  • პრივილეგების აღმატება (უფრო იუნიქსში: root-ად გახდომა)
  • პროგრამების მეხსიერებაში ჩატვირთვის დროს ანალიზი
  • ოპერაციული სისტემების მოდულების შეცლის დაზვერვა
  • მიკროპროცესორის ტვირთვის დაზვერვა
  • ქსელური მოძრაობის რაოდენობის თვალთვალი (თუ ძალიან დაეცა მაშინ DDoS შეტაკების ქვეშაა)
ids_და_ips/მოქმედების_პრინციპი.txt · Last modified: 2012/02/05 20:18 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0