თეორია

წესით MAC მისამართი არის უნიკალური ყოველივე კოპიუტერში, ეს საშუალებას იძლევა რომ დავადგინოთ კომპიუტერი იდენტობა ქსელში. ეს უნიკალური მისამართი ფიქსირდება ფაბრიკაში, ყოველივე კონსტრუქტორს აქვს თავიანთი საწყისი კოდი რომლითაც იწყება MAC მისამართი. MAC მისამართი არის კოდირებული 48 ბიტით. უნდა გავითვალისწინოთ რომ:

  • თეორიულად MAC მისამართის გაყალბება შეუძლებელია, იმიტომ რომ იგი ჩაწერილია ჩიპზე მხოლობ წაკითხვის უფლებით.
  • პრაქტიკაში კი, ყოველივე ოპერაციული სისტემა იძლევა საშუალებას რომ MAC მისამართი შეიცვალოს, ქსელის კარტის პილოტის (დრაივერის) მეშვეობით.

პრაქტიკა

ლინუქსში

ifconfig

პლატფორმა იუნიქსი
წინა პირობა არაფერი
დაცვა Firewall filters, vendor pacthes where applicable

გაჩვენებთ როგორ შეცვალოთ MAC მისამართი (რომელიც დარჩება კომპიუტერის ახლიდან ჩართვის შემდეგაც).

სინტაქსი:

ifconfig ინტერფეისი hw ether ახალი_MAC_მისამართი

მაგალითი:

ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 11:22:33:44:55:66
ifconfig up

ბრძანება ifconfig-ით ნახე, MAC მისამართი მართლა შეიცვალა.

ავტომატურად რომ ქონდეთ გაყალბებული MAC მისამართი eth0-ზე:

გახსენი ფაილი: /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth0

შიგ ნახავ ესეთ რამეს:

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes

BOOTPROTO-ს მიეცი none, ანუ გამოვა ასე:

BOOTPROTO=none

შეინახე ცვლილებები, რომ eth0 არ აქტიურდეს კომპიუტერის ჩართვის შემდეგ.

გახსენი ფაილი: /etc/rc.d/rc.local

და შეცვალე ან დაამატე ბრძანება ifconfig შენი გაყალბებული MAC მისამართით.

ifconfig eth0 hw ether 11:22:33:44:55:66

თუ ხმარობს ეგ კომპიუტერი, დაუმატე:

/sbin/dhcpcd eth0

შეინახე ცვლილებები.

როცა კომპიუტერს ახლიდან ჩართავ ლინუქსზე გაყალბებული MAC მისამართი გექნება შენარჩუნებული.

Note: როგორც ეტყობა ეს ტექნიკა მარტო eth0-ზე მოქმედებს.

ვინდოუსში

SMAC

რაიფიკული ინტერფეისიანია, აგზავნის პაკეტებს ტყუილი MAC მისამართით, (MAC მისამარი იცვლება პროგრამის დონეზე და არა მოწყობილობის დონეზე, იმიტომ რომ იგი მყარად არის ჩაწერილი: read-only) ვერცია 1.1 უფასოა, ახლები კი ფასიანია. გაყალბებული MAC მისამართი valid უნდა იყოს. როცა შეცვლი კომპიუტერი უნდა ახლიდან ჩართო რომ ცვლილებებმა იმოქმედოს.

Macshift

Windows XP-სთვის: Macshift

WMware

კონფიგურაციის ფაილის შეცვლის შესაძლებლობით

ქსელი/mac_მისამართის_გაყალბება.txt · Last modified: 2012/03/18 18:57 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0