თეორია

TODO

პრაქტიკა

Packit

პაკეტების ხელში ჩაგდება

პლატფორმა იუნიქსი
წინა პირობა არაფერი
დაცვა Firewall filters, vendor pacthes where applicable

Packit-ს შეუძლია გააყალბოს IP და MAC მისამართი, customize, inject, monitor, manipulate IP traffic. შემდეგი პროტოკოლების გაყალბება შეუძლია: TCP, UDP, ICMP, IP, ARP, RARP, Ethernet header options. Packit-ი კარგია firewall, IDS (Intrusion Detection Systems) გასასინჯათ, ღია პორტების სანახავად, ქსელირი traffic simulation და როგორც გენერალური TCP/IP ხელსაწყო. TCP/IP-ს სწავლებაშიც გამოგადგებათ. ამასთანავე შეიძლება რომ გამოდგეს Man In The Middle (MTM) თავდასხმებისთვის, Denial of Service (DoS) თავდასხმებისთვის, verifying if egress/ingress filtering is “on” on the routers.

მაგალითი 1: ყოველივე პაკეტის ხელში ჩაგდება

packit -m cap

მაგალითი 2: მარტო TCP პაკეტების ხელში ჩაგდება

packit -m cap 'tcp'

მაგალითი 3: მარტო პირველი 100 TCP პაკეტის ხელში ჩაგდება და რეზულტატების ფაილში შენახვა

packit -m cap -c 100 'tcp' -w paketebi.txt

-c ანუ count უბრძანებს რომ მარტო 100 პაკეტი დაიჭიროს. -w ანუ write უბრძანებს რომ მოცემულ ფაილში შეინახოს

მაგალითი 4: შენახული ფაილის გახსნა

packit -m cap -r paketebi.txt

-r ანუ read

ინექცია

მაგალითი 5: 100 SYN პაკეტის ინექცია

packit -s 64.73.72.46 -d 134.65.35.65 -S 100 -D 80 -c 100 -F S -e AA:BB:CC:DD:EE:FF

-s 64.73.72.46 უბრძანებს რომ source IP იყოს 64.73.72.46 -d 134.65.35.65 უბრძანებს რომ destination IP იყოს 134.65.35.65 -S 100 უბრძანებს რომ source პორტი იყოს 100 -D 80 უბრძანებს რომ destination პორტი იყოს 80 -c 100 უბრძანებს რომ 100 პაკეტი გააგზავნოს -F S უბრძანებს რომ SYN დროშა აღნიშნოს ყოველ პაკეტში -e AA:BB:CC:DD:EE:FF უბრძანებს რომ AA:BB:CC:DD:EE:FF გამოიყენოს როგორც source MAC მისამართი

Trace

მაგალითი 6: მოქმედებს როგორც traceroute-ი

უმრავლეს შემთხვევაში მსხვერპლის კომპიუტერის წინა არსებული მოწყობილობა არის როუტერი.

packit -m trace -t TCP -d www.site.com -S 80 -F S

სხვა პროგრამები

ვინდოუსისთვის

RafaleX

გრაიფიკული ინტერფეისიანია, გაძლევთ საშუალებას რომ შექმნათ თქვენი პაკეტები

ქსელი/ip_მისამართის_გაყალბება.txt · Last modified: 2011/09/25 14:05 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0