ჯერ უნდა მოძებნო სუსტი საიტი, მაგალითად dork-ებით, google.com-ით.

allinurl: products.php?id=

მაგალითად სუსტი ვებ-გვერდია www.site.com/page.php?id=2

schemafuzz.py-u “http://www.site.com/page.php?id=2 ” –findcol
ქსელი/http/sql_ინექცია/schemafuzz.py.txt · Last modified: 2012/06/03 15:02 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0