ინექციის სისუსტეების გამოყენება, როგორც SQL, OS, და LDAP ინექცია, ხორციელდება როცა სპეციალურად დამზადებული რექვესტი ეგზავნება პროგრამას ანალიზისთვის. ამ რექვესტის მონაცემები ისეა გათვლილი რომ დამიზნული პროგრამა (მაგალითად PHP ვებ-გვერდი) შეცდომაში შეიყვანოს, ამის მეშვეობით შესაძლოა არა სასურველი ბრძანების გაცემა ან მონაცემების ნახვა ნების დართვის გარეშე.

ქსელი/http/sql_ინექცია/შესავალი.txt · Last modified: 2012/06/26 20:08 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0