თეორია

TODO

ბაგების სია

მრავალფეროვანი ხელსაწყოები

იუნიქსი ან ვინდოუსი

nikto

nikto ეძებს სხვადასხვა ნაირ სისუსტეებს ვებ სერვერებში, ითვლება როგორც ერთერთი ყველაზე ძლიერი სკანერი ამ დარგში.

მაგალითი 1:

nikto -h 195.64.54.64

მაგალითი 2:

nikto -h www.site.com

მაგალითი 3:

nikto -evasion 1 2 3 4 5 6 7 8 -h www.site.com

გაითვალისწინე რომ nikto ცრუ დადებით რეზულტატებს მოგცემს ხოლმე.

იუნიქსი

ვინდოუსი

WHCC Web Hack Control Center

WHCC (გრაფიკული) ეძებს სხვადასხვა ნაირ სისუსტეებს ვებ სერვერებში, თან შეუძლია რომ nikto-ს სისუსტეების მონაცებების ბაზა გამოიყენოს. თან გთავაზობთ SQL ინექციას და ბრუტფორს.

N-Stealth

N-Stealth-ს (ფასიანი და გრაფიკული ინტერფეისით) შეიუძლია ვებ სერვერებში სისუსტეების მოძებნა, შეიცავს 30000 ცნობილი თავდასხმის ექსპლოიტებს ვებ სერვერების მიმართ (უფასო ვერციაშ 20000 ექსპლოიტია).

TCS CGI Scnner

პლატფორმა ვინდოუსი
წინა პირობა არაფერი
დაცვა Bastion servers/workstations, host-based firewalls, OS updates

ეს პროგრამა ნახულობს თუ მსხვერპლს უყენია ბუგიანი CGI სკრიპტები თუ არა.

ASP.NET

ASP.NET არის .NET პლატფორმსთვის შექმნილი ენა, რომელიც ხშირად ვინდიუსზა ნახმარი, დინამიურ ვებ-გვერდების გასაკეთებლად, ამ შემთხვევაში ვებ-გვერდის დაბოლოებაა .aspx-ი. ხელსაწყო nascan.pl (http://www.digitaloffense.net/dnascan.pl.gz) ადგენს ამ ტიპის საიტების კონფიგურაციას და მოდულების სიას.

# ./dnascan.pl http://www.example.org

[*] Sending initial probe request...

[*] Sending path discovery request...

[*] Sending application trace request...

[*] Sending null remoter service request...[ .NET Configuration Analysis ]    Server  -> Microsoft-IIS/6.0

 Application  -> /home.aspx

   FilePath  -> D:\example-web\asproot\

  ADNVersion  -> 1.0.3705.288

WebDAV

WebDAV-ი არის HTTP პროტოკოლზე დამოკიდებული სერვისი. რომ გავიგოთ თუ WebDAV-ი ხმარობს SEARCH და PROPFIND HTTP მეთოდებს უნდა გამოვიყენოთ კითხვა OPTIONS / HTTP/1.0.

MS-Author-Via: DAV

Content-Length: 0

Accept-Ranges: none

DASL: <DAV:sql>

DAV: 1, 2

Public: OPTIONS, TRACE, GET, HEAD, DELETE, PUT, POST, COPY, MOVE, MKCOL, 

PROPFIND, PROPPATCH, LOCK, UNLOCK, SEARCH

Allow: OPTIONS, TRACE, GET, HEAD, COPY, PROPFIND, SEARCH, LOCK, UNLOCK

Cache-Control: private

საინტერესო პროგრამაა: http://code.google.com/p/davtest/

Microsoft Outlook Web Access

Microsoft Exchange სერვერებს შეუძლიათ შემოგთავაზონ წერილების ნახვა HTTP ან HTTPS პროტოკოლებით, ანუ ვებ-გვერდიდან, ამ სერვისს ქვია Outlook Web Access (OWA).

რომ დაადგინო OWA სერვისი მოქმედებს ვებ-სერვერზე თუ არა საიტის შემდეგ უნდა დაუმატო /owa, /exchange, ან /mail. მაგალითად: site.com/owa. თუ ეს სერვისი არის მაშინ პაროლების გატეხვა შეიძლება, მაგალითად hydra-თი.

დაცვა

bastion computer, host-based firewalls, ძლიერი ACL-ები

ქსელი/http/სისუსტეების_დადგენა.txt · Last modified: 2012/07/08 07:51 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0