თეორია

პროტოკოლი FTP იყენებს 2 პორტს:

  • TCP პორტი 21: ამ პორტზე მოდის FTP ბრძანებები
  • TCP პორტი 20: ამ პორტიდან იგზავნება მონაცემები სერვერიდამ კლიენტისთვის

ანონიმური FTP სერვერები

FTPScanner

პლატფორმა ვინდოუსი
წინა პირობა FTP-ს უნდა ქონდეს ანონიმურად დაკავშირების საშუალება, სერვერი 21-ე პორტზე უნდა იყოს გაშვებული
დაცვა FTP-სთან ანონყმურად დაკავშირების აკრძალვა, SSL-ის (Secure Socket Layer) გამოყენება

თუ ანონიმური FTP იპოვეთ, შეგიძლიათ რომ შეხვიდეთ და ნახოთ თუ საინტერესო ფაილები დევს სერვერზე. ამ პროგრამას ზოგიერთი ბუგი აქვს, Novell NetWare server 4.x სისტემებს აფუჭებს.

ქსელი/ftp.txt · Last modified: 2012/05/08 10:02 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0