იან ვიტეკმა გამოაქვეყნა ხელსაწყოები DEF CON 10-ის დროს Citrix-ის სკანირებისთის და შეტაკებისთვის.

ქსელი/citrix.txt · Last modified: 2012/05/08 09:54 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0