თეორია

ბანერის არის სერვერის სახელი და ვერცია რომელიც იწერება სერვერში შესვლის დროს. სერვერის ვერსიის დადგენა საინტერესოა ექსპლოიტების მოსაძებნად.

ზოგადი პრაქტიკა

telnet

ო.ს: იუნიქსი ან ვინდოუსი

telnet IP პორტი

ან

telnet სერვერის-სახელი პორტი

netcat

ო.ს: იუნიქსი ან ვინდოუსი

nc -v -n IP პორტი

scanline

ო.ს: ვინდოუსი

sl -v -b IP

amap

ო.ს: იუნიქსი

amap -B IP პორტი

სხვადასხვა

SMTP

იუნიქსი

დაცვა

არა აუცილებელი სერვერების გაჩერება, SSH, VPN, IPSec, ბანერის შეცვლა

ქსელი/ბანერის_დადგენა.txt · Last modified: 2012/05/08 10:21 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0