შესავალი

Fpipe არის ვინდოუსის პროგრამა რომელიც გაძლევთ firewall-ის გადალახვის საშუალებას.

გამოყენება

ფაირვოლები ფირლტრავენ ქსელის ტრაფიკს. პორტთან დაკავშირების მიმართულების შეცვლა გაძლევთ ამ დაბრკოლების მოგერიების საშუალებას ქსელური კავშირის ფაირვოლის მიერ ნების დართმულ პორტებზე გადაცემით.

მაგალითი: ვებ-სერვერისთვის განკუთვნილი ტრაფიკის მოძრაობის შეცვლა ლოკალორი კომპიუტერიდან სხვა კომპიუტერამდე

fpipe -v -i 192.168.0.3 -l 80 -r 80 92.168.0.20
  • -v უბრძანებს რომ პროგრამამ დეტალები გაჩვენოთ
  • -i უბრძანებს რომ 92.168.0.3 მისამართზე ელოდოს (უსმინოს) დაკავშირებას
  • -r უბრძანებს რომ remote პორტად გამოიყენოს 80-ე პორტი 80 92.168.0.20 ვებ-სერვერის მისამართია

fpipe ლოკალურ კომპიუტერში 80-ე პორტზე უსმენს და ტრაფიკს გაუგზავნის კომპიუტერს რომელშიც გაშვებულია ვებ-სერვერი.

შეგიძლიათ შეამოწმოთ რომ ლოკალური კომპიუტერი რომელიმე პორტზე ელოდება დაკავშირებას, ასე:

netstat -an

გაუშვი ბრაუზერი და ჩაწერე ლოკალური კომპიუტერს IP მისამართი (192.168.0.3). რახან ლოკალურ კომპიუტერში 80-ე პორტზე ელოდება კავშირს და fpipe-ი ქსელურ მოძრაობას უცვლის მიმართულებას 80-ე პორტიდან იმ IP მისამართზე სადაც მდგომარეობს ვებ-სერვერი (92.168.0.20), ვებ-გვერდი გამოჩდება.

დაცვა

ლოგების მონიტორინგი, ძლიერი ACL-ები.

ფაირვოლი/fpipe.txt · Last modified: 2011/09/22 19:45 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0