პროგრამის ატვირთვა

პროგრამა ატვირთეთ copy/paste-ით, ანუ ტერმინალში გახსენით ტექსტის სარედაქტირო პროგრამა და copy/paste. ესე ლოგ ფაილებსი არ დაფიქსირდება ფაილის ატვირთვა.

წყარო კოდის კომპილირების დროს პროგრამის სახელი შეცვალე ისე რომ ჰაკერული პროგრამის სახელი არ ქონდეს, ეჭვს ნაკლებად გამოიწვევს.

IRC-თი ატვირთვა

ფაილის გაგზავნა:

/dcc send <nick> <filename>

ფაილის მიღება:

/dcc get <nick> <file>

პროგრამის გაშვება

გაშვებული პროგრამა რომ აქტიური იყოს სისტემიდან გასვლის შემდეგ (ვთქვათ რაიმე sniffer-ი) უნდა გაუშვა უკანა პლანზე.

მაგალითი: & ნიშნავს პროგრამის უკანა პლანზე გაშვებას

root # app &

ბექდორის შერჩევა

.bash_history-ში ნახე თუ ადმინი su-ს ხმარობს, თუ მასეა გამოიყენე su ტროიქნი რომ ადმინის პაროლი გაიგო. მაგისთვის შეცვალე PATH-ი .bash_profile-ში, ჯერ რომ მაგალითად მოძებნოს .term/su

ტროას_ცხენი/პროგრამის_ატვირთვა_და_გაშვება.txt · Last modified: 2011/09/22 17:47 (external edit)
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0