თავისთავად MySQL-თან აუთენთირება შეგიძლია მომხმარე root-ით პაროლის გარეშე. MySQL-ი გაშვებულია 3306 TCP პორტზე.

იუნიქსი

finger_mysql არის ხელსაწყო რომელიც ქსეკურ ბლოკებში ეძებს MySQL სერვერებს რომლებიც იღებენ მომხმარეს სახელად root-ს პაროლის გარეშე, მისი წყარო კოდი ამ ვებ-გვერდზეა: http://www.securiteam.com/tools/6Y00L0U5PC.html.

ვინდოუსი ან იუნიქსი

  • hydra
  • MetaCoretex: metacoretex-ng.sourceforge.net
პაროლის_გატეხვა/mysql.txt · Last modified: 2012/05/17 21:45 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0