უხეში ძალით პაროლების გასატეხად გამოიყენეთ პროგრამები:

პაროლის_გატეხვა/mssql.txt · Last modified: 2012/05/17 21:27 by dzvelivereli
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0