თეორია

პრაქტიკა

John the Ripper

John the Ripper-ი პირდაპირ მდ5 ვერ ტეხავს მაგრამ მდ5-ის გატეხვის საშუალების დამატება შესაძლოა ერთერთი პაჩის მიერ. ეს პაჩი არის john-1.7.2-all-9.diff.gz, და უმატებს სხვა ალგორითმებსაც.

დაყენება ლინუქსში

bash-3.1# mkdir john
bash-3.1# cd john
bash-3.1# wget http://www.openwall.com/john/f/john-1.7.2.tar.bz2
bash-3.1# bunzip2 john-1.7.2.tar.bz2
bash-3.1# tar -xvf john-1.7.2.tar
bash-3.1# cd john-1.7.2
bash-3.1# wget http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/openwall/projects/john/contrib/historical/john-1.7.2-all-9.diff.gz
bash-3.1# gzip -d john-1.7.2-all-9.diff.gz
bash-3.1# patch -p1 < john-1.7.2-all-9.diff
bash-3.1# cd src

შემდეგი ეტაპია make-ის გაშვება. როცა make-ს გაუშვებ, არჩევანი გექნება სხვადასხვა ოპერაციული სისტემების და პროცესორების შორის. უნდა აირჩი შენი კომპიუტერის მიხედვით. ამაზე ნახავ ცოტახანში.

bash-3.1# make
To build John the Ripper, type:
    make clean SYSTEM
where SYSTEM can be one of the following:
linux-x86-sse2      Linux, x86 with SSE2 (best)
linux-x86-mmx      Linux, x86 with MMX
linux-x86-any      Linux, x86
linux-x86-64       Linux, AMD x86-64 with SSE2
linux-alpha       Linux, Alpha
linux-sparc       Linux, SPARC 32-bit
linux-ppc32-altivec   Linux, PowerPC w/AltiVec (best)
linux-ppc32       Linux, PowerPC 32-bit
linux-ppc64       Linux, PowerPC 64-bit
freebsd-x86-sse2     FreeBSD, x86 with SSE2 (best)
freebsd-x86-mmx     FreeBSD, x86 with MMX
freebsd-x86-any     FreeBSD, x86
freebsd-x86-64      FreeBSD, AMD x86-64 with SSE2
freebsd-alpha      FreeBSD, Alpha
openbsd-x86-sse2     OpenBSD, x86 with SSE2 (best)
openbsd-x86-mmx     OpenBSD, x86 with MMX
openbsd-x86-any     OpenBSD, x86
openbsd-x86-64      OpenBSD, AMD x86-64 with SSE2
openbsd-alpha      OpenBSD, Alpha
openbsd-sparc64     OpenBSD, SPARC 64-bit (best)
openbsd-sparc      OpenBSD, SPARC 32-bit
openbsd-ppc32      OpenBSD, PowerPC 32-bit
openbsd-ppc64      OpenBSD, PowerPC 64-bit
openbsd-pa-risc     OpenBSD, PA-RISC
openbsd-vax       OpenBSD, VAX
netbsd-sparc64      NetBSD, SPARC 64-bit
netbsd-vax        NetBSD, VAX
solaris-sparc64-cc    Solaris, SPARC V9 64-bit, cc (best)
solaris-sparc64-gcc   Solaris, SPARC V9 64-bit, gcc
solaris-sparcv9-cc    Solaris, SPARC V9 32-bit, cc
solaris-sparcv8-cc    Solaris, SPARC V8 32-bit, cc
solaris-sparc-gcc    Solaris, SPARC 32-bit, gcc
solaris-x86-any     Solaris, x86, gcc
sco-x86-any-gcc     SCO, x86, gcc
sco-x86-any-cc      SCO, x86, cc
tru64-alpha       Tru64 (Digital UNIX, OSF/1), Alpha
aix-ppc32        AIX, PowerPC 32-bit
macosx-ppc32-altivec   Mac OS X, PowerPC w/AltiVec (best)
macosx-ppc32       Mac OS X, PowerPC 32-bit
macosx-ppc64       Mac OS X 10.4+, PowerPC 64-bit
macosx-x86-sse2     Mac OS X, x86 with SSE2
hpux-pa-risc-gcc     HP-UX, PA-RISC, gcc
hpux-pa-risc-cc     HP-UX, PA-RISC, ANSI cc
irix-mips64-r10k     IRIX, MIPS 64-bit (R10K) (best)
irix-mips64       IRIX, MIPS 64-bit
irix-mips32       IRIX, MIPS 32-bit
dos-djgpp-x86-mmx    DOS, DJGPP, x86 with MMX
dos-djgpp-x86-any    DOS, DJGPP, x86
win32-cygwin-x86-sse2  Win32, Cygwin, x86 with SSE2 (best)
win32-cygwin-x86-mmx   Win32, Cygwin, x86 with MMX
win32-cygwin-x86-any   Win32, Cygwin, x86
beos-x86-sse2      BeOS, x86 with SSE2 (best)
beos-x86-mmx       BeOS, x86 with MMX
beos-x86-any       BeOS, x86
generic         Any other Unix-like system with gcc

მე მაქვს ლინუქსი და AMD პროცესორი, რომელიც ექვამდებარება ინტელის x86 პროცესორის არქიტექტურას, ისე რომ თუ ინტელი გაქვს და ლინუქსი გიყენია, ეს წავა. მაშინ ქენი ასე:

bash-3.1# make clean linux-x86-any

მოხმარება

პროგრამა არის დაკომპილირებული კატალოგში როლესაც ქვია run, მაგ კატალოგში რომ შეხვიდე, ქენი ასე:

bash-3.1# cd ../run

John the Ripper-ი რომ გაუშვა ქენი ასე (თუ run კატალოგში ხარ):

bash-3.1# ./john -format=raw-MD5 /home/dzveli_vereli/md5_gasatexi.txt

raw-MD5 ანიშნებს რომ შენ ფაილი გაქვს (/home/dzveli_vereli/md5_gasatexi.txt) რომელშიც ინფორმაცია ახწერეილია (მაგალითად) ასე:

Alice:5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 Bob:1c0b76fce779f78f51be339c49445c49

იცოდე რომ გადეხვას დიდი დრო სჩირდება.

მადლობა ინტერნეტს: http://www.disenchant.ch/blog/teaching-john-the-ripper-how-to-crack-md5-hashes/106/comment-page-1

საიტები

hash_crackers სხვადასხვა საიტი გთავაზობთ მეტ ნაკლებად სრულ გატეხილი პაროლების სიას. შეიძლება შენი ნაპოვნი პაროლი ერთერთ სიაში იყოს.

სხვადასხვა

პაროლის_გატეხვა/მდ5.txt · Last modified: 2011/09/22 17:47 (external edit)
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0