თეორია

TODO

პრაქტიკა

tsgrinder

tsgrinder არის ბრუტფორსის პროგრამა როლიც ეძებს პაროლოს.

სინტაქსი:

tsgrinder -u კლიჩკა -w პაროლიბეს_სიის_ფაილი IP

მაგალითი:

tsgrinder -u admin -w dico.txt 195.35.65.74

არ დაივიწყოთ რომ ყოველივე პაროლის ცდა იქნება ჩაწერილი event log-ში, როცა სისტემაში შეხვალთ ლოგ ფაილები წაშალათ და ლოგების ჩამწერი პროგრამა გამოთიშეთ.

დაცვა

ძლიერი ACL-ები როუტერში, ქსელური სესიების მონიტორინგი.

ვინდოუსი/terminal_server.txt · Last modified: 2011/09/22 17:47 (external edit)
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0