წინა პირობა

პაროლების ჰეშების მოპოვება.

John the Ripper (ვინდოუსი ან იუნიქსი)

მაგალითი: გაკრეკვა მოცემულ პაპკაში მდგომარე პაროლების ჰეშებით

john -i პაპკის_სახელი (pwdump)

რო ნახო რომელი პაროლები იპოვა:

john -show პაპკის_სახელი (pwdump)

გაკრეკილი პაროლები გამოჩდებიან ასეთ ფორმატში:

კლიჩკა:პაროლი:user id

დაკვირვება

ვინდოუსი

User ID-ს ცნობა საინტერესოა იმიტომ რომ შესაძლოა მომხმარის აქაუნთის კლიჩკა შეცვვალოს. ყოველ მომხმარეს აქვს თავისი user ID (სტატუკირია). Administrator-ის აქაუნთის user ID-ი ყოველთვის ექნება 500.

L0phtcrack (LC5) (ვინდოუსი)

L0phtcrack-ით შეგიძლიათ ხელში ჩაიგდოთ პაროლები და გაშიფროთ პაროლებოს ჰეშები. ჰეშების ფაილი შეგიძლიათ მიიღოთ fgdump პროგრამის მიერ.

ლინუქსი

John the Ripper-ს ლინუქსის და იუნიქსის პაროლების გაკრეკვაც შეუძლია, იმ შემთხვევაში თუ პაროლი არა არის “shadowed” (ვარსკვლავით აღნიშნული: *).

დაცვა

ძლიერი პაროლები

ვინდოუსი/პაროლის_ჰეშის_გატეხვა.txt · Last modified: 2011/09/22 17:47 (external edit)
Back to top
Public Domain
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0